Algemene voorwaarden

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig na te lezen voor je een fotosessie boekt, of een product bestelt.

Door het boeken van een fotosessie, of door één van mijn producten te bestellen, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al mijn prestaties en overeenkomsten. De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

 

 1. Het afgesproken bedrag van eender welke fotosessie of eender welke productbestelling, dient binnen de 14 dagen na de sessie, of op het moment van afhaling van producten of cadeaubonnen, betaald te worden op het rekeningnummer BE21 7370 5803 1103 ten name van Geerinckx Consulting Services. Dat kan via overschrijving vooraf, door het scannen van een QR-code de dag zelf, of door een cash-betaling de dag zelf. Wanneer de factuur niet binnen de afgesproken termijn voldaan wordt, vermeerdert het factuurbedrag met 10%, samen met een schadebeding van € 18 incl. BTW wegens het niet naleven van de afspraken per 30 dagen na factuurdatum. 

 2. Als er een aanbetaling van toepassing is voor jouw reportage, is jouw boeking pas definitief nadat deze voldaan is. Zonder betaling van het afgesproken aanbetalingsbedrag, is er geen boeking.

   

 3. De aanbetaling is tevens een annulatiekost: indien een reportage geannuleerd wordt door de klant, kan dit bedrag niet worden teruggevorderd. Mocht de reportage niet kunnen doorgaan op het afgesproken moment, wordt er samen met de klant een andere datum gezocht.

   

 4. Eindproducten kunnen pas afgeleverd worden nadat het volledige bedrag van de afgesproken prijs betaald is. Bestellingen van fotoproducten kunnen nooit geannuleerd worden.

   

 5. Bij het niet komen opdagen (no-show) op de afgesproken fotosessie wordt er een factuur opgemaakt en wordt de volledige sessie in rekening gebracht. De factuur dient 14 dagen na ontvangst voldaan te zijn. Wanneer de factuur niet binnen de afgesproken termijn voldaan wordt, vermeerdert het factuurbedrag met 10%, samen met een schadebeding van € 18 incl. BTW wegens het niet naleven van de afspraken.

   

 6. Prijzen kunnen op ieder moment wijzigen. De prijs waartegen een klant een reportage boekt op het moment van zijn of haar reservatie blijft gelden, ongeacht eventuele prijsstijgingen. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.

   

 7. Bij belet/ziekte van de fotograaf op het moment van je reportage wordt er een andere datum gezocht, of wordt de aanbetaling terugbetaald.
 1. Enkel de fotograaf kan beslissen om een buitenreportage niet te laten doorgaan door slechte weersomstandigheden. In dat geval word je zo snel mogelijk persoonlijk verwittigd. De reportage wordt verplaatst in overleg, of je aanbetaling wordt terugbetaald.
 1. Beeldmateriaal gemaakt door Evelien Geerinckx Photography kan ten allen tijden gepubliceerd worden op haar website of sociale media. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties waaronder portfolio, advertenties, tijdschriftartikelen, wedstrijden, drukwerk en beurs- en demonstratiemateriaal. Indien u dit niet wenst, gelieve je fotograaf hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen voor aanvang van de fotosessie.
 1. De foto’s die gemaakt worden door Evelien Geerinckx Photography worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 1. De foto’s worden digitaal aangeleverd in JPEG-formaat en in hoge resolutie. RAW-beelden worden nooit afgeleverd. De fotograaf behoudt haar creatieve licentie op de aangeleverde beelden. De foto’s mogen gebruikt worden, maar enkel in de versie zoals Evelien Geerinckx Photography deze heeft aangeleverd.
 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 1. Uit alle foto’s die tijdens een fotosessie gemaakt worden maakt de fotograaf een selectie. De foto’s worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. Noch foto’s die de selectie niet haalden, noch de onbewerkte foto’s kunnen verkregen worden.
 1. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 1. Bij verzending van bestellingen per post is Evelien Geerinckx Photography niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 1. Bij annulatie/verplaatsing van een fotosesssie van de klant, kan de klant enkel telefonisch annuleren op het nummer +32 476 01 35 49. Een annulatie of verplaatsing van een afspraak is pas geldig als zowel de klant als fotograaf effectief met elkaar gesproken hebben.
 1. Cadeaubonnen van Evelien Geerinckx Photography zijn een jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. De fotosessie dient binnen die periode plaats te vinden. Wees tijdig met het boeken van een afspraak. Bij laattijdig boeken kan het zijn dat er geen plaats meer is. Er worden geen extra plaatsen gecreëerd. Verlengen van de cadeaubon kan aan € 15 incl. BTW per maand. Cadeaubonnen kunnen niet ingeruild worden voor geld. Drie maanden na het vervallen van de cadeaubon vervalt ook het aankoopbedrag samen met de mogelijkheid tot verlenging.

   

 2. Evelien Geerinckx Photography heeft het recht om contactgegevens bij te houden van klanten, klanten hebben het recht deze in te zien en te wijzigen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wenst u dit niet? Gelieve per mail contact op te nemen met Evelien Geerinckx Photography: info@evelien-photography.be.